արարիչ

արարիչ

Dasnabedian 1995: 419

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,21 7,2 17,19
créateur

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՐԱՐԻՉ — (րչի, չաց.) NBH 1 0339 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա.գ. ποιητής, κτιστής, δημιουργός factor, creator, fabricator, opifex Ստեղծիչ. հաստիչ. գոյացուցիչ յոչնչէ. եւ Որ միանգամ առնէ ինչ տիրաբար. յօրինիչ. կազմիչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՍՏԻՉ — (տչի.) NBH 2 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.գ. κτιστής, κτίζων creator. Ստեղծիչ. արարիչ. նոյնպէս ստուգաբանի եւ անունս Աստուած. *Ո՞վ է հաստիչ բաց յաստուծոյ մերմէ: Զհաստիչ նորա: Հաւատարիմ հաստչին. ՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾ — (աւ.) NBH 1 0340 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ա. γενεσιουργός originis auctor, ποιητής factor, conditor, δημιουργός fabricator, opifex Արարչութեամբ կամ իբրեւ արարիչ գործօղ. ստեղծօղ. արարիչ. հաստիչ յոչնչէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԷԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա.գ. Ինքնագոյակ, անեղ. անեղական. իբր Աստուած. եւ Աստուածեղէն. Որ էն, եւ Րենական. θεῖος, θεῖον, ὀ θεός divinus, deus *Էական Աստուած, եւ արարիչ ամենեցուն: Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՏԵՂԾԻՉ — (ծչի, չաց.) NBH 2 0744 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. πλαστής, πλάσας, κτιστής, ποιητής plasta, fictor, fingens, formans, factor, creator. Ստեղծող. արարիչ. հաստիչ յոչէից. *Միթէ ասիցէ՞… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Арай (бог) — У этого термина существуют и другие значения, см. Арай. Арай (арм. Արայ) или Арарич (арм. Արարիչ)  Бог Творец в армянской мифологии. Оба названия означают «Творец». Все остальные божественные силы являлись лишь божествами дицами (арм. դից,… …   Википедия

 • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏՈՂ — (ի.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: Unknown date կերտող բոլոր եղելոց. արարիչ ամենայն արարոց. *Աստուած ինքնաբուն, վսեմական գոյութիւն, ամենակերտող յոչէից էացելոց. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՀԱՍՏԻՉ — (տչի.) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Ամենից հաստիչ. արարիչ ամենայնի. ամմէնուն ստեղծօղը՝ Աստուած. *Ուսեալք յամենահաստիչ Արարչէն. Ագաթ.: *Զանունակ անուն ամենահաստչի. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՐԱՐ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 14c ա. Ամենայնի Արարիչ. ամենաստեղծ. *Ամենարարն ակն մեծազօր բանիւ իւրով. Վեցօր. ՟Բ: *Օրհնեալ սուրբ եւ ամենարար Երրորդութիւն. Ոսկիփոր.: *Ամենարարն հրաման զերկինս նորակերտէր. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. Այլակերպիլն Տեառն ʼի Թաբովր. որ եւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ուստի եւ տօնն Վարդավառի. μεταμόρφωσις transfiguratio, transformatio *Փայլուն ճաճանչիւք ճառագայթեալ ʼի մեզ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.